Daily Archives: Tháng Sáu 13, 2014

Jeff Rowland Capri S2 & Model 525

By | 2014-06-13T18:55:42+00:00 Tháng Sáu 13th, 2014|Tin tức điện lạnh - máy lạnh|

 Jeff Rowland Capri S2 Có trụ sở tại Colorado của Mỹ, JRDG là một thương hiệu thiết bị âm thanh Hi-End ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, và là người đi tiên phong trên một số lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến mà ngày nay được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.